Aller au contenu principal
 1. Home
 2. Privacy en cookies

Privacy en cookies

Privacybeleid

In het kader van de geldende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en de privacy wordt de Fichet Group (hierna "de Fichet Group" of "wij" genoemd), met hoofdkantoor te 7, rue Paul Dautier - CS 50011 78141 Vélizy-Villacoublay Cedex, Frankrijk, geacht verantwoordelijk te zijn voor de persoonsgegevens die het bedrijf verzamelt, gebruikt en beheert in overeenstemming met de voorwaarden van dit privacybeleid (hierna "reglement" genoemd).

Wij hechten het grootste belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij verbinden ons ertoe alle persoonlijke gegevens die aan de Fichet Group worden verstrekt, ongeacht of ze van zakenpartners, bezoekers of gebruikers van onze websites of van andere personen afkomstig zijn, te beschermen. 

Persoonsgegevens zijn gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare levende persoon. Dit reglement geeft aan welke persoonsgegevens wij verzamelen, hoe wij deze kunnen gebruiken en verwerken en wat uw rechten zijn in dit verband. Voordat u persoonsgegevens aan ons verstrekt of onze websites bezoekt, raden wij u aan dit privacybeleid volledig door te lezen om na te gaan of onze privacypraktijken voor u aanvaardbaar zijn. Houd er rekening mee dat onze websites links naar andere websites kunnen bevatten.

Deze websites van derden vallen niet onder de voorwaarden van dit reglement. Wij raden u daarom aan het privacy- en gegevensbeschermingsbeleid te controleren van elke website die u bezoekt. Wij kunnen alleen verantwoordelijk worden gesteld voor de vertrouwelijkheid en veiligheid van de gegevens die wij verzamelen, en wij hebben geen enkele controle over de handelwijzen van derden met betrekking tot uw gegevens.

Voor de verklaring van de hier gebruikte termen verwijzen wij naar de woordenlijst aan het einde van dit document.

Wie is de eigenaar van de persoonsgegevens die wij verzamelen?

In het kader van zijn activiteiten verzamelt de Fichet Group persoonsgegevens van verschillende personen, zoals:

 • de vertegenwoordigers van onze leveranciers, klanten of andere zakelijke partners
 • externe dienstverleners
 • de gebruikers van onze websites
 • personen die op een of andere manier contact met ons opnemen, en
 • sollicitanten

Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die wij verzamelen, zijn de gegevens die u vrijwillig en bewust aan ons verstrekt, online of offline. Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer:

 • u onze websites bezoekt of een van onze online formulieren invult
 • u contact opneemt met onze klantenservice of informatie aanvraagt in welke vorm dan ook
 • u fysiek een van onze locaties bezoekt
 • u een bestelling plaatst
 • u met ons communiceert via netwerksites, applicaties van derden of een andere vergelijkbare technologie
 • u zich abonneert op onze blog, onze nieuwsbrieven of e-mails
 • u onze stand bezoekt op een vakbeurs
 • Wij kunnen ook informatie verzamelen die door derden aan ons wordt verstrekt, zoals gegevens met betrekking tot andere websites die wij publiceren of die afkomstig zijn van derden (onderaannemers enz.).

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

In het kader van zijn activiteiten kan de Fichet Group verschillende persoonsgegevens over u verzamelen, zoals uw naam, geslacht, functie, foto, e-mailadres, huisadres en andere contactgegevens, informatie over uw activiteiten en andere interesses, onze correspondentie met u (zoals vergaderingsnota's), de producten en diensten die wij aan u hebben geleverd of die u mogelijk interesseren, en financiële en betalingsgegevens.

Wanneer u onze websites gebruikt, verzamelen wij bepaalde standaardgegevens die uw browser naar onze website stuurt. Deze informatie bevat technische gegevens zoals uw IP-adres, browsertype, besturingssysteem, taal, tijdzone, toegangstijden, land en de URL van de pagina (referent).

Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om u de gevraagde informatie en bestelde producten en diensten te kunnen bezorgen
 • om u op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen van uw diensten en u informatie te verstrekken over vergelijkbare producten en diensten die u kunnen interesseren
 • om u te informeren over marktgebeurtenissen en productintroducties
 • om met u en met derden te communiceren
 • om onze websites te beheren en onze producten en diensten te verbeteren
 • om het gebruik van onze websites te analyseren
 • om aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen te voldoen, en
 • om andere bedrijfsdoelstellingen te verwezenlijken, zoals het onderhandelen, sluiten en uitvoeren van contracten, het beheren van rekeningen en dossiers, het ondersteunen van activiteiten in verband met maatschappelijk verantwoord ondernemen, juridisch, regelgevend en intern onderzoek, en schuldbeheer.

Rekrutering

Wanneer u naar een betrekking solliciteert via onze websites of een ander kanaal, verzamelen wij aanvullende en meer specifieke persoonlijke gegevens over u, zoals uw kwalificaties, werkervaring, referenties en onze opmerkingen tijdens het gesprek. We kunnen ook andere gegevens van u vragen, zoals uw interesses en het soort functies waarin u geïnteresseerd bent. Alle persoonsgegevens die u aan de Fichet Group verstrekt in het kader van een sollicitatie, worden verwerkt in overeenstemming met onze rekruteringspraktijken.

Wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens door de Fichet Group: om aan de huidige privacywetgeving te voldoen, moet de Fichet Group de wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens specificeren. In overeenstemming met de hierboven beschreven redenen waarom wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, is de wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens door de Fichet Group over het algemeen als volgt:

 • uw toestemming
 • de uitvoering van een overeenkomst tussen ons en u of andere partijen
 • de legitieme commerciële belangen van de Fichet Group of die van een derde
 • de naleving van onze wettelijke verplichtingen

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

De Fichet Group kan uw persoonsgegevens delen met medewerkers die ze intern nodig hebben om commerciële of juridische redenen, bijvoorbeeld om administratieve taken uit te voeren (facturen opstellen enz.) of om een verzoek van u naar de juiste afdeling te sturen.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook doorgeven aan derden zoals autoriteiten, onze adviseurs, onze IT-dienstverleners en externe bedrijven die door de Fichet Group gemachtigd zijn, om op uw serviceaanvraag te reageren; om eventuele intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot een product dat of dienst die op of via onze websites wordt aangeboden te beschermen; om juridisch of ander advies in te winnen; om te reageren op een aanvraag van juridische aard of om aan een wettelijke verplichting te voldoen; en om ervoor te zorgen dat de gebruiksvoorwaarden van onze websites worden nageleefd.

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan derden in geval van een verkoop, overname of fusie van een bedrijf of een vermogenselement, met name aan de verkoper of de potentiële koper.

Aangezien de Fichet Group wereldwijd actief is, kunnen wij de door u verstrekte persoonsgegevens delen met elk bedrijf van de Fichet Group wereldwijd. Deze bedrijven zijn verplicht de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en deze alleen te gebruiken voor de doeleinden die in dit reglement zijn uiteengezet.

We kunnen ervoor kiezen gebruikers toe te staan opmerkingen, berichten, getuigenissen of andere informatie te delen. Deze informatie die u eventueel aan ons verstrekt, kan openbaar worden gemaakt. In dat geval kan deze informatie worden gelezen, verzameld en gebruikt door al wie er toegang toe heeft.

Tot slot kunnen we niet-persoonlijke gegevens delen met derden die hierboven niet zijn vermeld. In zulke gevallen kunnen wij de informatie samenvoegen of anonimiseren, zodat een derde de relatie tussen deze gegevens en u, uw computer of uw uitrusting niet kan vaststellen. Samenvoegen betekent dat we de niet-persoonlijke gegevens van een groot aantal mensen combineren, zodat ze niet langer aan iemand in het bijzonder verbonden zijn. Anonimisering betekent dat wij proberen bepaalde details te verwijderen of te wijzigen die kunnen worden gebruikt om gegevens aan een persoon te koppelen.

Overdracht van persoonsgegevens

Houd er rekening mee dat personen aan wie de Fichet Group uw persoonsgegevens in overeenstemming met dit reglement kan doorgeven, zich in een ander land dan het uwe kunnen bevinden, en dat dat land een minder strenge wetgeving kan hebben inzake gegevensbescherming. Door dit reglement te accepteren, stemt u ermee in dat uw persoonsgegevens worden overgedragen naar het buitenland.

Wanneer wij uw persoonsgegevens naar het buitenland overdragen, nemen wij de nodige wettelijke maatregelen om ze te beschermen en ervoor te zorgen dat ze worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van dit reglement. Als u in de Europese Economische Ruimte of het Verenigd Koninkrijk woont, kunt u bij ons de lijst opvragen van de voorzorgsmaatregelen die wij nemen om uw persoonsgegevens en privacyrechten te beschermen. Gebruik hiervoor het contactformulier dat beschikbaar is op onze website https://www.fichetgroup.com/be-nl/contacteer-ons of via info.be@fichetgroup.com

Veiligheid

De Fichet Group neemt alle redelijkerwijs uitvoerbare technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongewilde of criminele beschadiging, ongewild verlies en ongeoorloofde toegang, vernietiging, misbruik, wijziging en openbaarmaking.

Bewaren van bestanden

Uw persoonlijke gegevens worden slechts zo lang bewaard als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld. Bijgevolg worden de gegevens en de bestanden die ze bevatten, vernietigd of uit onze computersystemen verwijderd wanneer we ze niet langer nodig hebben. De bewaartijd van de bestanden is afhankelijk van het soort persoonsgegevens die zij bevatten.

Uw rechten

De bestaande wetgeving inzake de vertrouwelijkheid van gegevens geeft individuen rechten op de persoonsgegevens die organisaties in hun bezit hebben over hen.  Als u een kopie wenst aan te vragen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren, of als u wilt dat wij uw persoonsgegevens corrigeren, verwijderen of de verwerking van uw persoonsgegevens beperken, kunt u uw verzoek schriftelijk richten aan de Fichet Group op info.be@fichetgroup.com

Als u geen commerciële communicatie meer wilt ontvangen van ons, hetzij per e-mail, telefoon of post, dan kunt u deze optie kiezen door onderaan elke commerciële e-mail op de link "Uitschrijven" te klikken en uw voorkeuren aan te passen, of door contact met ons op te nemen via info.be@fichetgroup.com

Vragen en klachten

In geval van problemen of klachten over het gebruik van uw persoonsgegevens door de Fichet Group, verzoeken wij u eerst schriftelijk contact met ons op te nemen op het adres dat vermeld staat in de rubriek "Contact" van onze website: https://www.fichetgroup.com/be-nl/contacteer-ons of per e-mail op het adres info.be@fichetgroup.com

Als u niet tevreden bent over de behandeling van uw vraag of klacht door de Fichet Group, kunt u de zaak aankaarten bij uw nationale gegevensbeschermingsautoriteit.

Wijziging van dit reglement

Wij behouden ons het recht voor dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen of aan te passen door een herziene versie op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid kennis te nemen van dit beleid telkens wanneer u informatie verstrekt of een bestelling plaatst.

Cookies

Een cookie is een klein gegevensbestandje dat een website die u bezoekt op uw harde schijf kan opslaan. Een cookiebestand kan informatie (zoals een gebruikers-ID) bevatten die de website kan gebruiken om uw voorkeuren en de bezochte pagina's te volgen. Een cookie mag geen andere persoonsgegevens bevatten dan de gegevens die u persoonlijk hebt verstrekt.  Een cookie kan geen gegevens van uw harde schijf lezen of cookiebestanden lezen die door andere websites zijn geplaatst.

De Fichet Group gebruikt cookies om de navigatiepatronen van gebruikers te volgen, en om de ergonomie van zijn websites te verbeteren.

Gebruikers kunnen hun browser zo instellen dat ze worden gewaarschuwd wanneer ze een cookie hebben ontvangen, zodat ze dit kunnen accepteren of weigeren. Gebruikers kunnen ook alle cookies weigeren door de functie "Cookies" in hun browser uit te schakelen. Om alle functies van de websites van de Fichet Group te kunnen gebruiken, is het gebruik van cookies echter noodzakelijk.

Wanneer u een website van de Fichet Group voor het eerst bezoekt, verschijnt er een banner die aangeeft dat die website cookies gebruikt.

Social media-functies

Fichetgroup.com bevat functies met betrekking tot de sociale media, zoals knoppen om te delen of te volgen. Deze functies kunnen uw IP-adres ophalen, volgen welke pagina's u bezoekt op onze websites en kunnen ook een cookie installeren om ervoor te zorgen dat de functie goed werkt.

Social media-functies worden ofwel door een derde, ofwel rechtstreeks op onze websites gehost. Dit privacybeleid is niet van toepassing op deze functies. Uw interacties met deze functies worden geregeld door het privacybeleid en andere regels van de bedrijven waarvan zij afkomstig zijn.

Uw opmerkingen

Wij hechten veel belang aan uw mening over onze verschillende beleidslijnen. Als u opmerkingen hebt over dit reglement, kunt u contact met ons opnemen op het adres  info.be@fichetgroup.com

Laatst bijgewerkt op [15/02/2018]

Woordenlijst

Gegevensverantwoordelijke: de persoon of personen die verantwoordelijk is of zijn voor het bepalen van de doelstellingen van de gegevensverwerking en de middelen die hiervoor worden toegewezen.

Gegevensbeschermingsautoriteit: de regelgevende autoriteit die verantwoordelijk is voor alles wat betrekking heeft op de privacy en de bescherming van persoonsgegevens op het grondgebied waar de Fichet Group of een van de bedrijven van de Fichet Group actief is.

Europese Economische Ruimte (EER): de Europese Economische Ruimte omvat alle lidstaten van de Europese Unie, plus IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

Persoonsgegevens: informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon, bijvoorbeeld de gegevens over de werknemers van de Fichet Group, externe dienstverleners, sollicitanten, de werknemers van zijn dienstverleners of leveranciers, klanten, patiënten die producten van de Fichet Group gebruiken en gebruikers van onze website of servicecentra. Deze gegevens omvatten de naam, het postadres, het e-mailadres, het sollicitatiedossier en de gegevens van de gebruikersaccount van de betrokken persoon, alsmede de correspondentie hierover. De persoonsgegevens kunnen ook informatie bevatten over het surfgedrag op het internet (bv. de gegevens die gekoppeld zijn aan een bepaald cookie) en de IP-adressen, wanneer deze specifiek aan een persoon kunnen worden gekoppeld.

Verwerking: elke activiteit met betrekking tot persoonsgegevens, met name het verzamelen en opslaan van de gegevens, de toegang tot de gegevens, hun koppeling met andere gegevens, hun overdracht aan een derde of hun verwijdering.