Aller au contenu principal
Fichet Security Solutions België - Cash Management
  1. Home
  2. Blog
  3. 6 redenen waarom handmatige geldafhandeling retailers pijn doet

6 redenen waarom handmatige geldafhandeling retailers pijn doet

Het met de hand tellen en verwerken van contant geld is niet alleen een beveiligingsrisico, maar leidt vaak tot kostbare fouten en een leiden tot ernstige uitputting van de resources.

6 nadelen van handmatige geldverwerking voor retailers

  1. Geld tellen
  2. Kasverschillen
  3. Betrokkenheid van het personeel
  4. Interne diefstal en fraude
  5. Winkelovervallen
  6. Gebrek aan controle

1. Contant geld tellen

Het handmatig tellen, sorteren en balanceren van de dagbesteding is een uiterst tijdrovende en arbeidsintensieve laagwaardige job waarbij vaak meerdere medewerkers betrokken zijn.

Dit maakt het hele geldverwerkingsproces een dure aangelegenheid voor retailers.

2. Kasverschillen

Door kassiers contant geld handmatig te laten tellen, neemt het risico op contante verschillen toe, die moeilijk en kostbaar te traceren zijn.

Elke keer dat een kassier een contant totaalbedrag indient dat niet overeenkomt met het bedrag dat door de kassa is geregistreerd, kost het veel tijd en middelen om de fout te corrigeren.

3. Betrokkenheid van het personeel

Waar contant geld handmatig wordt geteld, zijn vaak meerdere medewerkers betrokken, zowel van de front- als backoffice.

En vanwege de frequentie van fouten bij het tellen van contant geld, is het niet ongebruikelijk dat medewerkers geld moeten natellen of dat senior managers als een extra paar ogen betrokken moeten zijn.

" Alleen administratie vertegenwoordigt 72% van de kosten voor cash management. Dit is inclusief de tijd besteed aan de verzoening. "

Eduard Gil
Sales Area Manager Iberia Cash Management Gunnebo

Eduard Gil

4. Interne diefstal en fraude

Van het geld dat retailers jaarlijks verliezen door een derving, komt naar schatting ongeveer een derde van interne diefstallen. In winkels waar contant geld zichtbaar is op het verkooppunt en helemaal tot aan de backoffice, neemt het risico toe dat medewerkers contant geld voor zichzelf meenemen.

Naast de directe kosten kan het handmatig omgaan met contant geld leiden tot ernstige vertrouwensproblemen en een hoog personeelsverloop.

5. Overvallen in het magazijn

Externe diefstal is een andere belangrijke oorzaak van derving en wordt veel waarschijnlijker gemaakt in winkels waar contant geld wordt blootgesteld en door een personeelslid van de kassa naar de backoffice moet worden gedragen.

Het beveiligingsrisico dat dit met zich meebrengt, heeft gevolgen voor het behoud van klanten en personeel.

6. Gebrek aan controle

Retailmanagers hebben geen online overzicht van de contante geldhoeveelheid in de winkel, dus het afhandelen van contant geld wordt een uiterst inefficiënt proces. Het niet automatisch kunnen recyclen van contant geld op het verkooppunt heeft ook invloed op de efficiëntie van de cashflow.

Geautomatiseerde geldverwerking voor de detailhandel

Als retailers de kosten van het omgaan met contant geld willen verlagen en de operationele efficiëntie willen verbeteren, dan is geldautomatisering het antwoord.

Tot 95% van de tijd die het personeel besteedt aan handmatige geldverwerking kan worden bespaard met oplossingen voor geldautomatisering.

Opties zijn onder meer systemen voor het storten van contant geld, het recyclen van contant geld en gesloten geldverwerking. Met geoptimaliseerde procedures voor geldverwerking en minder backoffice-administratie, concentreren medewerkers zich op de klant, niet op het geld.

Voordelen zijn onder meer de eliminatie van kasverschillen, automatische afstemming en het heroriënteren van resources op meer waarde gedreven activiteiten.

En omdat contant geld niet langer wordt blootgesteld of handmatig wordt verwerkt, zijn winkels veel veiliger en wordt derving verminderd

Advies nodig over de beveiliging van bedrijfsgebouwen?

De beveiliging van een bedrijf is maatwerk. Wat nodig is om de veiligheid en bewegingsvrijheid van bevoegde personen en operationele processen te garanderen, verschilt per bedrijf. Fichet is expert op het gebied van beveiliging en biedt hoogkwalitatieve beveiligingsoplossingen.

Neem een kijkje in ons aanbod.